6-reasons-post-cover

6 สาเหตุทำไมบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน (Sustainable Packaging) กำลังเป็นเมกะเทรนด์ของโลก

      มีเหตุผลมากมายว่าทำไมการเปลี่ยนไปใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนนั้นสำคัญ แต่ 6 เหตุผลหลักๆ ที่เราหยิบยกมานี้สามารถยืนยันได้ว่าการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนั้นเป็นสิ่งจำเป็นต่ออนาคตและมีศักยภาพในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ไปข้างหน้า โดยเกี่ยวพันกับปัจจัยทั้งในเรื่องสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภค และหน่วยราชการผู้ควบคุมนโยบาย ก่อให้เกิดโมเมนตัมผลักดันให้เป็นเมกะเทรนด์โลกที่ผู้คนกำลังให้ความสนใจ1. โลกของเราต้องการบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนจากผลการสำรวจทั่วโลก พบว่ากว่า 42% ของพลาสติกถูกผลิตขึ้นมานั้นเพื่อใช้ในงานบรรจุภัณฑ์ ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตมาเพื่อใช้เพียงครั้งเดียว (single use) ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะระยะยาวในระบบนิเวศ 90% ของพลาสติกที่ผลิตขึ้นมาไม่ได้ถูกนำไปรีไซเคิล แต่ถูกกำจัดโดยการเผา ฝังกลบ หรือแย่ไปกว่านั้นคือปล่อยออกไปสู่สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติใช้เวลานานถึง 20 ถึง 400 ปีหรืออาจจะมากกว่า ในการที่ย่อยสลายพลาสติกถึงแม้จะย่อยสลาย เศษจากการย่อยสลาย หรือที่เราเรียกว่า “ไมโครพลาสติก” (Microplastics) จะยังคงปนเปื้อนอยู่ในทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำ ดิน หรือแม้แต่ในอาหารของเราการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนสามารถช่วยยับยั้งวงจรความน่ากลัวเหล่านี้ได้ 2. มีการบังคับลดจำนวนการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกในหลายๆ ประเทศในปี 2021 ประเทศออสเตรเลียได้ประกาศแผนงานระดับชาติที่จะงดใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียว (single-use plastics) ภายในปี 2025 นอกจากประเทศออสเตรเลียแล้วยังมีอีกหลายเมือง หลายประเทศได้เริ่มต้นอย่างจริงจังในการงดใช้พลาสติกประเภทนี้ในทิศทางเดียวกันสหภาพยุโรป...

Read more...