วิธีการพับ - ขึ้นรูปตะแกรงเหล็กพับได้

วิธีการพับ-ขึ้นรูปตะแกรงเหล็กพับได้

1. ยกแผงตะแกรงเหล็กด้านหน้าขึ้นมา

2. ยกแผงตะแกรงเหล็กด้านหน้าด้านข้างและด้านหลัง

3. ใส่ตะแกรงเหล็กด้านข้างทั้งสองข้างให้ตรงกับรางด้านข้าง

4. ใส่กลอนแผงตะแกรงเหล็กด้านหน้า